SHPËRNDARËSI I AUTORIZUAR I PJESËVE TË KËMBIMIT

Toska Electronics

E-mail: tmt.expert@gmail.com

Tel.: (+383) 280 326 325